numerowane podlisty

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary.  Now with pictures!Witam,
grupy alt.pl.www.jezyki.html pytałem bez odpowiedzi ws. html:

Stefan Münz pisze w swoim znanym niemieckim podręczniku html na stronie:
http://de.selfhtml.org/html/text/listen.htm że podlisty nie przejmują
numeracji wyższej listy, co oznacza, że nie jest możliwe:

        1.
          1.1
          1.2
        2.
          2.1
          2.2

itd. Jednak jest przecież możliwe:
        <ol>
            <li>
                <ol>
                    1.<li>
                    1.<li>
                </ol>
            <li>
                <ol>
                    2.<li>
                    2.<li>
                </ol>
        </ol>

Niestety element <li> zaczyna nową linijkę. W efekcie podlista wygląda
następująco:
        1.
          1.
            1.
          1.
            2.
        2.

Nie pomaga nawet: <nobr>1.<li></nobr> . Czy ktoś wie jak rozwiązać ten
problem, lub podpowie gdzie (np. na jakiej grupie) szukać odpowiedzi ?
pozdrawiam
        zbyszek
--
http://zbyszek.evot.org

Site Timeline