praca

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary.  Now with pictures!

Threaded View
Poszukiwany programista o dobrej znajomo=B5ci PHP i baz MySql/
PostgreSQL, do
pracy nad elementami oprogramowania dedykowanego w bran=FDy medycznej.
Praca zdalna wg. otrzymanej specyfikacji. Wymagana punktualno=FA=E3 i
dobra organizacja pracy.
Przy zg=F9oszeniu prosz=E6 o podanie dyspozycyjno=FAci, screen=F3w/link=F3w =
do
wykonanych prac, okre=FAlenie stawki godzinowej.
Forma rozlicze=F1 - umowa zlecenie.
Ryszard Olczak
ryszard.olczak@gmail.com

Re: praca

ryszard.olczak@gmail.com a écrit :
Quoted text here. Click to load it
This newsgroup is c.l.php, not pl.c.l.php, please translate your post,
thank you.

Regards,
--
Guillaume

Site Timeline