Podział wyrażenia na liczby i litery

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary.  Now with pictures!

Threaded View
Witam,

Czy jest jaka=B6 gotowa funkcja z kt=F3rej mo=BFna skorzysta=E6,eby
wyci=B1gn=B1=E6 z danego wyra=BFenia w dw=F3ch oddzielnych kolumnach litery=
 i
cyfry

Np dla przyk=B3adu chcia=B3bym oddzieli=E6 liter od cyfr z Numeru budynku
czyli:

42C => 42, C
7a => 7, A
8 => 8

Co=B6 w ten spos=F3b? dane trzymane s=B1 w bazie danych jak ma to znaczenie
i chcia=B3bym rozdzieli=E6 na 2 kolumny.

Pozdrawiam i dzi=EAki za pomoc!.

Re: Podział wyrażenia na liczby i l itery

Op 5-4-2010 17:48, Krystian schreef:
Quoted text here. Click to load it

Thanks to translate.google.com for translating your question to simple
English:

Hi,

Is there any ready to function from which you can use to
drawn from a given expression in two separate columns and letters
numbers

Eg for example I would separate the letters from the numbers of the
Number of the building
namely:

42C => 42, C
7 => 7, A
8 => 8

Something like this? data are kept in the database as it is important
and I would split into 2 columns.

Yours and thanks for your help!.Ok, i was helping with translating, but so was Google.......
--
Luuk

Re: PodziaƂ wyraĆŒenia na liczby i litery

Luuk schrieb:

Quoted text here. Click to load it

Something like this?

var_dump( preg_split( '~(?<=\d)(?=\D)~', '42C' ) );
var_dump( preg_split( '~(?<=\d)(?=\D)~', '7A' ) );
var_dump( preg_split( '~(?<=\d)(?=\D)~', '8' ) );

// Output
array
   0 => string '42' (length=2)
   1 => string 'C' (length=1)

array
   0 => string '7' (length=1)
   1 => string 'A' (length=1)

array
   0 => string '8' (length=1)

Greetings,
Thomas

--
Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux Ă  avoir tort qu'ils ont raison!
(Coluche)

Site Timeline