jak w php wyswietlic n-ty wiersz tabeli

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary.  Now with pictures!

Witam
Chce wyświetlić n-ty wiersz dancy z tabeli
wiec robie
<?
...
$query="SELECT * FROM nazwa_tabeli";
$sql_num=mysql_query($query);
$wiersz = mysql_fetch_array($sql_num);
print $wiersz['dane[5]'];
?>
co jest zle?
powinien wyswietlic 5 linie wyniku tabeli nazwa_tabeli
a nie robi tego
pozdr


Site Timeline