array_filter i więcej parametrów do callba ck'a

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary.  Now with pictures!

Da się jakoś przekazać więcej niż 1 parametr do funkcji callbackowej w  
array_filter? W dokumentacji nie piszą ani że można ani że nie można.  
Cholera wie.

class C {
   function test() {
     $arr = array('a', 'b', 'c');
     array_filter($arr, array($this, 'callback')); # nie obchodzi mnie co  
zwraca
   }
   function callback() {
     print_r(func_get_args()); # chcę tu zobaczyć więcej niż 1 element  
array'a
   }
}

$c = new C;
$c->test()

próbuję różne kombinacje i dupa

nie działa żadne z tych:

array_filter($arr, array($this, 'callback', array('blah')));
array_filter($arr, array($this, 'callback("dupa")'));


--
Jarosław Zabiełło
http://blog.zabiello.com

Site Timeline