Ελληνικα Γραμματα (Greek Letters)

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary.  Now with pictures!

Threaded View
Ελληνικη γλωσσα


Greek letters (Ελληνικα γραμματα)

Please, take a look at this:

A)
alt.test
      Newsgroups: alt.test
      From: "Karipidu Marianna" karip...@comcast.net

      Date: Thu, 29 Sep 2005 22:34:45 -0400
      Local: Thurs, Sep 29 2005 10:34 pm
      Subject: Re: ttest2


I replied to Starwars's post:

Ο Περιανδρος εδιδασκε οτι τα παντα ειναι
κατορθωτα με την εξασκηση...

No problem here. The Greek letters are good.

And take a look at this:
B)
alt.tarot
      Newsgroups: alt.tarot
      From: "Karipidu Marianna" karip...@comcast.net

      Date: Thu, 29 Sep 2005 22:57:43 -0400
      Local: Thurs, Sep 29 2005 10:57 pm
      Subject: Re: Science / Spirit


I replied to Angelo Parodi's post:
I Daneaianio, aiao a?i oioo a?oa (7)oioioo
oco an?aeao Aeeaaao aaeaaoea ioe oa ?aioa
aeiae eaoineuoa ia oci aiaoecoc. It means
Periandros, one of the seven (7) wise men of
ancient Greece was teaching that everything
is achievable with practice.


Now, I don't need to use the Google's Greek
fixer anymore.


Eano?eaio Ianeaiia


There is a problem here. The Greek letters
are not good. Do you know why the Greek
letters are not good? Any suggestions?

Καρυπιδου Μαριαννα


Re: Ελληνικα Γραμματα (Greek Letters)


Quoted text here. Click to load it

reply test

Καρυπιδου Μαριαννα


Re: Ελληνικα Γραμματα (Greek Letters)

Karipidu Marianna wrote:

Quoted text here. Click to load it

alt.test is over that way  ------->
even in Greece.

Re: Ελληνικα Γραμματα (Greek Letters)


Quoted text here. Click to load it

You made me laugh...A long time ago I noticed
that Outlook Express sets default message
direction right-to-left when I use Greek (ISO).
But if I use Unicode (UTF-8), I can choose the
default message direction.

Καρυπιδου Μαριαννα


Site Timeline